crusher.hadelandark.no er online

Vi har satt opp ny backend-server for å holde databasen bak «Har jeg lov..?» oppdatert. Dette kommer til å underlette vedlikehold, oppdateringer og gjøre oss i stand til å reagere raskere på endringer.

Ikke mye å se, men for hva det er verdt: crusher.hadelandark.no